När snön ligger på i större delen av Sverige kan det ta veckor mellan ljusstänger och många funderar över hur solceller fungerar på vintern. Här undersöker vi hur solceller produceras i söder och norr under svenska vintrar. Hur mycket solenergi går förlorad när det snöar? Bör panelerna skottas för att maximera elproduktionen? Vi tittar även på eventuella positiva effekter: kan ökad reflektion från snö innebära att produktionen ökar?

Årsproduktionen under vinterperioden

Solen står lågt, dagarna är korta och det genomsnittliga molntäcket är högre än under andra tider på året. (Kylan i sig är dock inget problem, eftersom solceller fungerar bättre vid kallare temperaturer, om temperaturen till exempel är 25 grader svalare kan du få cirka 10 % mer ström.) Beroende på var du befinner dig i Sverige kan solproduktionen vara flera gånger högre på sommaren än vintermånader som december. Vinterproduktionen är lägst i norra Sverige, Kiruna, Luleå och Östersund till exempel sker cirka 3-5 % av årsproduktionen dessa vintrar. (En ganska stor hit här är att räkneexemplet antar att anläggningen är skugg- och snöfri.) I Malmö, Göteborg och Stockholm står december-februari för cirka 5-7% av årsproduktionen. Det ska dock sägas att solelproduktion varierar från år till år. Jämfört med ett normalår kan årsproduktion variera med plus minus 10%, och från månad till månad är variationerna ofta ännu högre.

Påverkar snö solelproduktionen?

Produktionsbortfall I södra Sverige från snötäcke en relativt liten fråga. Även om dina solpaneler är täckta med snö under hela vintern, kommer du inte att förlora mer än 5-7% av din årliga produktion. Men om solpanelerna fortsätter att vara täckta av snö under våren blir skadorna ännu större, vilket ofta är fallet i norra Sverige. Mars och april är till exempel bra månader för solceller, som står för cirka 7-10% respektive 10-14% av årsproduktionen. Snö kan även ha en positiv inverkan på produktionen. Snö reflekterar ljus bättre än vanlig barmark, vilket innebär att mer ljus träffar solpanelerna med tanke på att panelerna inte är täckta av snö. Men enligt undersökningar så är det marginella vinster för vanliga tak, och ett tak med 30 graders lutning förväntas lägga till några procent av meravkastningen.

Bör man skotta bort snön från solpanelerna?

En vanlig fråga är om du ska skotta snö från din solpanel för att få ut mer av din solcellsanläggning. Vi anser att riskerna förmodligen övervägde fördelarna. Det beror dels på att solavkastningen är låg när det snöar under året, dels på risken att skada panelerna. Att överväga snöskottning kan dock vara en viktig faktor vid installation av solpaneler på nordliga breddgrader. Någon gång på året reser sig de flesta upp och skotar taket (med tanke på takets bärförmåga. Även på vintern måste man tänka på hur man kommer åt taket. Det kan till exempel innebära att man lämnar en del av taket fritt från solpaneler, sätta en gångbro eller fäste för säkerhetsbälten där.