Solpaneler till BRF/företag

Vi behandlar ditt tak före montering av din solcellsanläggning

Bostadsrättsförening 

Ökat värdet på er BRF med solceller

Med rätt förutsättningar och hjälp av högeffektiva solceller kan bostadsrättsföreningen generera egen el under större delen av året. Solceller bidrar till att skapa en grönare framtid och gör bostadsrättsföreningar mer attraktiva för potentiella hyresgäster och kommande generationer. Genom att använda solceller till din bostadsrättsförening kan du också öka värdet på din fastighet.

 

 

solceller brf

Bostadsrättsförening 

Mer attraktiva BRF:er med solceller

Under svåra tider blir miljöfrågor allt viktigare i många människors beslut. Med solceller kan du som bostadsrättsförening stärka din miljöprofil och visa att du har tagit ställning och bidragit till en mer hållbar framtid, samtidigt som du gör en långsiktig och hållbar investering i föreningen.

Vilka tillstånd krävs för en solcellsanläggning i en BRF?

Som BRF finns det stora värden i att se över möjligheterna att installera solcellsanläggningar på föreningens fastigheter. En given fråga handlar om tillstånd och huruvida exempelvis ett bygglov krävs innan man startar planeringen på allvar? Svaret är att det kan behövas.

Behöver man bygglov om solceller installeras parallelt?

Är taket däremot exempelvis platt och man behöver luta upp panelerna kommer detta att kräva ett bygglov. Kommuner brukar även ha individuella åsikter gällande detta.

Ett bygglov kan även krävas trots installationen är parallell till takfallet för byggnader som anses vara “Särskilt värdefulla ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller i speciella områden“.

När man behöver bygglov behöver man även en kontrollplan där installationen av en solcellsanläggning måste uppfylla de krav som finns. Vi bistår gärna vid möten och material till Byggnadsnämnden och hjälper er att få de tillstånd och godkännanden som krävs för en solcellsanläggning.

Företag 

Fördelar för din verksamhet

Idag är många industrier och företag som är väl medvetna om fördelarna med att installera solceller för sin verksamhet. Skär ner på ditt företags dyra elräkningar och minska din påverkan på miljön. Med solceller upplevs ditt företag som mer attraktivt bland anställda, kunder och partners.

Höj värdet på fastigheten

Med solceller lämpliga för din bransch eller företag kan du sänka dina elräkningar, både förbrukning och elbelastning. Satsningen på solceller ger också en lång avskrivningstid för positivt kassaflöde och redovisning. Solcellsinstallationer ökar också värdet på din fastighet.

 

Solceller till företag

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. När anmälan är godkänd bokar vi en tid som passar dig.

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 6-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till bostadens elcentral.

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

$
$
$
N

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

"

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. Normalt en arbetsdag vid villainstallation.

"

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 6-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till bostadens elcentral.

"

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

N

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

$

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. Normalt en arbetsdag vid villainstallation.

$

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 6-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till bostadens elcentral.

$

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

N