Lagra överskott av energi med solcellsbatteri

Du kan använda din egna solel även när solen har gått ner. Solceller levererar bara el när de får ljus på sig och kan inte lagra någon energi. Med ett batteri lagrar du din solel, så att du kan använda den när du vill, även när solen har gått ner.

Varför välja solcellsbatteri?

Du ökar din självförsörjning på el
Med solceller på taket tar du ett stort steg mot att bli självförsörjande på el.
Med batterier kan du ytterligare öka din självförsörjning genom att använda mer av din egen solenergi. Hur mycket du ökar självförsörjningen beror på batteriets lagringskapacitet.

Man blir mindre känslig för elprishöjningar
Med batterier har du mindre behov av att köpa el, vilket gör att du påverkas mindre av stigande elpriser.

Förbättra villkor för grönt bolån
Liksom solceller minskar batterier ditt behov av att köpa el, vilket innebär en bättre energiklassning för ditt hus. Du får då bättre villkor för att få ett grönt bolån med ränterabatt.

Du kan njuta av 50 % rabatt med Grön teknik
Från 1 januari 2021 kan du få en Grön teknik avdrag på 50 % av dina arbets- och materialkostnader vid köp av solceller i din privata egenskap.

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Under soliga dagar producerar dina solceller mer el än ditt hushåll kan använda. Överskottselen kan inte lagras, utan går automatiskt ut på elnätet. Med ett batteri kan du spara en del av den extra el som du inte använder. När elproduktionen upphör (exempelvis på natten) laddas batteriet ur och ser till att du använder din egenproducerade, fossilfria solel även då.

Hur fungerar backup-lösningen?

Outnyttjad solenergi lagras i ett batteri och används vid behov under strömavbrott eller när solenergiproduktionen är otillräcklig för att tillgodose hushållets behov. När det blir strömavbrott används en kombination av solenergi och batteri för viktiga saker som kylskåp, TV, belysning och växelströmsuttag, dag som natt.

Bli helt självförsörjande på el?

Om du med självförsörjande menar att du på årsbasis producera lika mycket solel som du förbrukar så är det fullt möjligt. För det behöver du bara tillräckligt många solpaneler.

l vintern. Du kan alltså inte gå off grid, det vill säga koppla bort ditt hem helt från elnätet. (Du får heller inte skattereduktion för grön teknik för solcellsanläggningar som inte är nätanslutna.)

En solig sommardag producerar en solcellsanläggning både mer än vad ett hushåll kan förbruka och ett batteri kan lagra. Då behöver du vara uppkopplad mot elnätet och sälja tillbaka din överskottsel till ett elhandelsbolag.

För att gå off grid i svenskt klimat är det inte bara solcellsbatterier du behöver, utan exempelvis även vätgaslagring eller bränsleceller. En sådan lösning skulle de flesta uppfatta som orealistiskt dyr för den som vill leva ett modernt liv med tillgång till elektricitet för uppvärmning, tv, bredband, matlagning och belysning.

solcellsbatteri villa

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. Normalt en arbetsdag vid villainstallation.

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 4-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till fastighetens elcentral.

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

$
$
$
N